S1. m1 kütlesindeki bir blok m2 kütlesindeki bir bloğun üzerine konulmuştur. m1 ve m2 arasındaki sürtünme katsayısı m1, m2 ve yüzey arasındaki sürtünme katsayısı m2 dir. m2’ye yere parallel bir F kuvveti uygulanmaktadır.

a) Her iki cisimin de serbest cisim diyagramını çiziniz.

b) m1‘in kaymadığını varsayarak, kutuları a ivmesi ile çekmek için gerekli olan kuvveti bulunuz.

c) a ivmesinde m1 kütlesinin kaymaması için kütleler arasında gerekli olan minimum sürtünme katsayısını (m1) bulunuz.

 

S2. Diatomic bir gazın bir molü şekilde görülen döngüden geçiriliyor. Sadece p1, V1, T1 ve  R kullanarak:

(a)              p2, p3 ve T3; ve

(a)              her üç işlem için W, Q, DEint ve DS’yi bulunuz.

 

S3. Direnci R olan bir çubuk bir ucu açık diktörtgen şekilde kıvrılmış teller üzerinde sürtünmesiz olarak hareket edebilmektedir. Bu sistem dikdörtgenin düzlemine dik olan B büyüklüğünde bir manyetik alan içine yerleştiriliyor. Eğer çubuk v sabit hızıyla gösterildiği gibi çekilirse, çubuk üstünden geçen akımın yönünü ve büyüklüğünü bulunuz (tellerin direncini ihmal ediniz.) Çubuğu sabit v hızında tutmak için gerekli kuvvet nedir?

 

S4. Enerji denklemini, hareket denklemini ve açısal momentum kuantizasyon şartını yazarak hidrojen atomunun enerji seviyelerini sabitler ve n quantum sayısı cinsinden bulunuz.